Katarakt

katarakt

Tıpkı bir fotoğraf makinesinin objektifi gibi gözümüzün içerisinde de doğal saydam bir lens vardır ve bu lens nesnelere odaklanarak görüntünün net bir şekilde gözün retina tabakasına aktarılmasına yardımcı olur.
Katarakt nasıl gelişir?
Yaşımız ilerledikçe lens saydamlığını kaybetmeye başlar. Gözün doğal, saydam merceğinin bulanıklaşmasına katarakt adı verilir. Bu değişimi görme kalitesinde azalma, renkleri daha soluk görme, sisli bir perde arkasından bakıyormuş gibi hissetme şeklinde algılarız. Başlangıç katarakt hastalığında kullandığımız gözlükler bu şikayetlerin bir miktar azalmasına yardımcı olabilir. Vitamin ve minarallerden zengin doğal bir diyet ve zararlı ultraviyole ışınlardan korunmamızı sağlayacak bir güneş gözlüğü, başlangıç kataraktı olanların alabileceği en önemli tedbirlerdir.
Katarakt gelişimi için kimler risk grubundadır?
En sık görülen katarakt tipi ileri yaşa bağlı ortaya çıkan katarakttır. Genellikle 55 – 60 yaşından sonra başlar; 75 yaşının üzerindeki kişilerin % 70’inde katarakt vardır. İleri yaş dışında; diyabet (şeker hastalığı), sigara kullanımı, göz travması ve göz iltihabı (üveit), uzun süre steroid kullanılması, ailede erken yaşta katarakt görülmesi ile gözlerin uzun süre güneş ve ultraviyole ışınlarına maruz kalması kataraktın daha erken yaşlarda görülmesine neden olabilir.
Katarakt ameliyatı ne zaman yapılmalıdır?
Katarakt ilerledikçe görme kaybı belirginleşir ve günlük işlerimizi yaparken ve çalışma hayatında zorlandığımızı hissederiz. Artık gözlüklerin de pek fayda etmediği bu dönemde katarakt ameliyatı olmayı değerlendirmeniz gerekir.
İğnesiz – dikişsiz katarakt ameliyatı
Modern katarakt ameliyatında göz damla anestezisi ile uyuşturulur. Halk arasında fako ameliyatı veya dikişsiz katarakt ameliyatı olarak bilinen bu teknikte; 2-3 mm’lik küçük bir kesiden göz içerisine girilerek kataraktlı mercek ultrasonik titreşimler yayan bir cihazla temizlenmektedir. Kataraktın temizlenmesini takiben gözün renkli tabakasının (iris) arkasına göz içi lensi yerleştirilir. Yaklaşık yirmi dakika süren katarakt operasyonu sonrasında hasta evine gidebilir.

katarakt

Sorunsuz katarakt ameliyatı için
Katarakt ameliyatının başarısı doktorunuzun cerrahi tecrübesi ve becerisi ile kullanılan cerrahi malzemeler ve göz içi lensinin teknolojisine bağlıdır. Kataraktın tipi ve ameliyat sırasında uygulanacak cerrahi teknikler hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle ameliyatınızı yapacak doktorun sizi ameliyat öncesinde değerlendirmesi ve ameliyat sonrası kontrollerinizi yapması gelişebilecek sorunları en aza indirecektir. Kullanılan cerrahi malzemelerin bir kez ve sadece sizin için kullanılması ve ameliyatın yapıldığı göz merkezinde sterilizasyon koşullarına tam olarak uyulması enfeksiyon riskini en aza indirmek açısından çok önemlidir.
Premium Göz İçi Lensleri
Standart katarakt cerrahisinde fako ile kataraktın temizlenmesini takiben tek odaklı (monofokal) bir lens göz içerisine yerleştirilir. Genellikle bu merceğin gücü (numarası) ameliyattan sonra uzağı net görebileceğiniz şekilde ayarlanır. Monofokal merceklerin kalitesi arttıkça uzak görüntünüzün netliği ve keskinliği artar.
Katarakt ameliyatı sonrasında gözlükten bağımsız bir hayat için uygulanan göz içi lensleri premium lenslerdir. Standart monofokal göz içi lensleri sadece uzak görüşünüzü düzeltirken, premium lensler yakın, uzak ve ara mesafelerde gözlükten bağımsız bir hayat sağlayabilir. Premium göz içi lensleriyle gözünüzde varolan astigmatı da düzeltilebilir.
Katarakt ameliyatının riskleri nelerdir?
Katarakt ameliyatı sırasında ve sonrasında gelişebilecek bazı komplikasyonlar bu cerrahinin başarısını azaltabilir. Bunlardan en önemlileri enfeksiyon, kanama, kataraktın tam olarak temizlenememesi ve kornea ödemidir.